Декларация за поверителност

Декларация за поверителност


Защита на данни:

Дружество "AyVi AyDia” Ltd декларира, че полага и ще полага принципно, съгласно изискванията на закона, грижа за съхраняването и опазването на ползваните данни на потребителите на сайта vsichkiremonti.bg. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство дружество "AyVi AyDia” Ltd има право да предоставя данни на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на дружество "AyVi AyDia” Ltd или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. Дружество "AyVi AyDia” Ltd декларира, че освен в случаите, описани в тази декларация, няма да разкрива ваши данни на трети лица, без ваше съгласие.

С предоставянето на данните си и/или използване на нашите услуги, Вие приемате политиката на дружество "AyVi AyDia” Ltd относно поверителността на тези данни и давате изрично съгласие за използване и разкриване на информация за вас по начина, описан по-долу. Ако отхвърляте някой от възможните начини за използване, описани по-долу, моля не се регистрирайте.

 

Сигурност:

Дружество "AyVi AyDia” Ltd декларира, че прилага различни технологии и процедури за защита на вашите данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване. Ние осъзнаваме необходимостта от подходяща защита и управление на информацията, която ни предоставяте. Ето защо, се стремим да защитаваме тази информация чрез възприети за надеждни технологии за защита на данни и чрез ограничаване на достъпа на служителите до базите данни. Съхраняваме данни в шифрован вид на компютри и контролираме достъпа чрез подсигурени интернет страници. Нашите системи за сигурност отговарят на стандартите, приети в сектора, следим за най-новите интернет приложения, за да се уверим, че нашите системи се развиват съгласно изискванията. Ние тестваме системите си редовно, за да сме убедени, че механизмите за сигурност са изправни.

 

Събиране на данни:

С цел предоставяне на адекватна информация, отговаряне на вашите потребности и осигуряване на възможност за ефективно използване на нашите услуги, при регистрацията на потребител, изискваме вписването на определена информация за потребителя.

Дружество "AyVi AyDia” Ltd събира от своите потребители следните данни:

  • Име;

  • Фамилия;

  • Телефон за контакт;

  • Имейл адрес;

  • Физически адрес за контакт;

  • Пол;

  • Друга информация за контакти.

 

Ползване на данни:

Дружество "AyVi AyDia” Ltd събира и използва вашите данни, за да управлява и подобрява своите услуги. Това подобряване включва осигуряването на по-ефективно обслужване на потребителите; улесняване на ползването на сайта vsichkiremonti.bg или услугите чрез премахване на необходимостта от повторно въвеждане на едни и същи данни; извършване на проучвания и анализ, насочени към подобряването на нашите продукти, услуги и технологии; показване на съдържание и реклами, които са персонализирани според вашите интереси и предпочитания. Спрямо начина на работа на сайта vsichkiremonti.bg, както и съобразно Условията му за ползване, вие се съгласявате, регистрирани потребители да се свързват с вас в отговор на ваше запитване относно някаква ремонтна дейност или при проявен от вас интерес към други потребители на сайта vsichkiremonti.bg. Също така използваме ваши данни, за да се свързваме с вас. Понякога възниква необходимост от изпращане на определени задължителни служебни съобщения до потребителите на сайта vsichkiremonti.bg, като например приветствени писма, напомняния за плащания, информация по проблеми на техническото обслужване, съобщения за защитата и др., които служебни съобщения могат да съдържат реклами на партньори на дружество "AyVi AyDia” Ltd. Допълнително, с ваше позволение, дружество "AyVi AyDia” Ltd може да ви изпраща информация относно проучвания на продукти или рекламна поща, за да ви информира за други продукти или услуги, предоставяни от нашата компания, и/или да споделяме ваша информация с партньори на дружество "AyVi AyDia” Ltd, така че те да ви пращат информация за техни продукти и услуги.

 

IP адреси и „Бисквитки“ (Cookies):

Когато посещавате нашия сайт vsichkiremonti.bg, ние получаваме конкретна информация за Вас. Сайтът vsichkiremonti.bg използва стандартна технология наречена „бисквитки“ /вижте обяснението по-долу за „бисквитки“/, чрез която уеб сървърът регистрира и събира информация за това как се използва нашия сайт. Информацията събрана чрез „бисквитки“ и уеб сървъра може да включва дата и време на посещенията, разгледани страници, време прекарано на нашия уеб сайт, уеб страниците посетени точно преди и след нашия уеб сайт и вашия IP адрес.

IP адреси - Вашият компютър използва IP адреси всеки път когато се свързвате с Интернет. Вашият IP адрес е число, което се използва от компютрите в мрежата, за да идентифицират Вашия компютър. IP адресите автоматично се събират от нашия уеб сървър като част от демографския профил и данни наричани „трафик данни“ така че данните /като например уеб сайтовете, които сте потърсили/ да могат да бъдат изпратени до Вас.

Бисквитки“ - „Бисквитка“ е много малък текстов документ, който често включва анонимен уникален идентификатор. Когато посещавате уеб сайт, този сайт пита Вашия компютър за разрешение да съхрани този файл на част от Вашия хард диск, спецално създаден за „бисквитки“. Всеки уеб сайт може да изпрати негови „бисквитки“ до Вашия браузер, ако настройките на Вашия браузер го позволяват, но /за да защитят Вашата поверителност/ Вашият браузер позволява достъп на уеб сайта само до „бисквитките“, които вече Ви е изпратил, не и до „бисквитките“ изпратени от други сайтове.

Бисквитка“ ДвоенКлик - трети страни търговци, включително Google, използват „бисквитките“, за да предложат реклами, базирани на предшестващите посещения на посетителите. Употребата на „бисквитка“ ДвоенКлик от Google и неговите партньори им дава възможност да предлагат реклами на потребителите, базирани на техните посещения към сайта и/или други сайтове в Интернет.

Потребителите могат да откажат употребата на „бисквитка“ ДвоенКлик за реклами, базирани на интересите им като посетят Мениджър настройки за рекламите в Google. Освен това потребителите могат да бъдат пренасочени за отказ от реклами от трети страни чрез „бисквитки“ с посещение на aboutads.info. Може да прочетете повече за рекламите на Google и „бисквитките“ тук: http://www.google.com/intl/bg/policies/technologies/ads/

 

Връзки към други сайтове:

Сайтът vsichkiremonti.bg може да съдържа връзки към други уеб сайтове. Вие избирате дали да посетите или не тези други сайтове. Ние не можем да носим и не носим отговорност за съдържанието на тези уеб сайтове нито пък за защитата на вашите данни, които вие предоставяте посещавайки тези уеб сайтове.

 

Специална забележка за малолетни и непълнолетни лица:

Малолетни и непълнолетни лица нямат право да използват сайта vsichkiremonti.bg и неговите услуги. Дружество "AyVi AyDia” Ltd не носи отговорност за съхраняването на данни на малолетни и непълнолетни лица. Непълнолетните и малолетни лица могат единствено да разглеждат сайта vsichkiremonti.bg, като се счита, че родителите или попечителите на такива лица декларират съгласие с Условията за ползване(хиперлинк) на сайта непосредствено с осъществяването на достъп до последния. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати в настоящия документ, ако не желаете да предоставяте данни и информация и да имате достъп до данни и информация, вие не би трябвало да ползвате интернет сайта vsichkiremonti.bg и следва незабавно да напуснете този сайт.

Запазваме правото си да променяме настоящата Декларация за поверителност, а вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от сайта за промени. Декларацията за поверителност може да бъде променяна по всяко време чрез актуализиране на сайта vsichkiremonti.bg. Текстът на настоящата Декларация за поверителност е достъпен за всички ползватели в Интернет на интернет страница с адрес www.vsichkiremonti.bg. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящата Декларация за поверителност, е разположена на всяка страница от сайта vsichkiremonti.bg.

Настоящата Декларация за поверителност е неразделна част от Условията за ползване на сайта vsichkiremonti.bg и следва да се чете и приема в съответствие и синхрон с тях.

 

01 юни 2015г.

 

http://vsichkiremonti.bg/