Условия за ползване

Условия за ползване на Vsichkiremonti.bg

 

Въведение:

 

Добре дошли във Vsichkiremonti.bg !

 

Благодарим ви, че използвате нашия интернет сайт, наречен "Vsichkiremonti.bg"! Услугите ни се администрират от дружество "AyVi AyDia” Ltd.

Моля, прочетете внимателно тези условия преди да използвате уеб сайт Vsichkiremonti.bg и/или преди да се регистрирате. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте сайта Vsichkiremonti.bg.

 

Дефиниции:

 

"Уебсайт" – е съвкупност от интернет страници в глобалната Интернет мрежа, които се адресират на своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS. Уебсайтът съдържа файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

 

"Интернет страница" - част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

 

"Потребител" – представлява всяко лице, което осъществява достъп до сайта Vsichkiremonti.bg, предимно (но не само) с цел разглеждане, търсене на информация за професионалисти или за запитвания, отправяне на запитване към един или група регистрирани на сайта професионалисти и др. Потребителят може да се регистрира и да ползва която и да е от предоставяните в сайта Vsichkiremonti.bg информационни услуги и ресурси, като се ръководи от Условията за ползване на настоящия сайт.

 

"Професионалист" - представлява специфичен тип потребител, който осъществява достъп до сайта Vsichkiremonti.bg, както останалите потребители, но разликата с тях е, че Професионалистът се регистрира с цел (но не само) предоставяне на информация за своята професионална дейност, търсене на потребители, нуждаещи се от ремонт, отправяне на запитване към един или група регистрирани на сайта Vsichkiremonti.bg професионалисти, отговаряне на отправени към него запитвания от потребители и др. Професионалистът може да ползва която и да е от предоставяните в сайта Vsichkiremonti.bg информационни услуги и ресурси, като се ръководи от Условията за ползване на настоящия сайт.

 

"Потребителски профил" - Потребителският профил е общо наименование на профилите на всички потребители на сайта Vsichkiremonti.bg – ползватели и Професионалисти. Той включва в себе си профил на потребител, който търси ремонтни услуги на сайта и профил на Професионалист, който предлага ремонтни услуги. Потребителският профил на потребител, който търси ремонтни услуги на сайта представлява обособена част в www.Vsichkiremonti.bg, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от дружество "AyVi AyDia” Ltd, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола от страна на потребителя. Потребителският профил съдържа информация за регистрирания потребител, предоставена от него в процеса на регистрация и обогатявана от потребителя след това чрез информационните опции на сайта Vsichkiremonti.bg. Потребителският профил дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до личната си пощеска кутия, да отправя запитвания към един или група регистрирани на сайта професионалисти, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента за достъп до предоставяни от сайта безплатни или платени услуги, да се абонира и съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин и др. Потребителският профил на на Професионалист, който предлага ремонтни услуги е обособена част във Vsichkiremonti.bg, съдържаща информация за Професионалиста, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от дружество "AyVi AyDia” Ltd, като достъпът до професионалния профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола от страна на Професионалиста. Професионалният профил дава възможност на Професионалиста да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да въвежда и редактира информация за един или повече собствени търговски обекти, да има достъп до личната си пощеска кутия, да отправя запитвания до други Професионалисти, да отговаря на запитвания от потребители, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента за достъп до предоставяни от сайта безплатни или платени услуги, да се абонира и съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин и др. Информацията от всички потребителски профили се съхранява на сървър на дружество "AyVi AyDia” Ltd. Чрез потребителския си профил потребителят може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги на сайта Vsichkiremonti.bg, да управлява разположено от него на сървър на дружество "AyVi AyDia” Ltd потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си, да прекрати регистрацията си в Vsichkiremonti.bg и др.

 

"Потребителско име" - посочен от потребителя/Професионалиста набор от символи (или Е-поща), посредством които той се индивидуализира в Vsichkiremonti.bg. "AyVi AyDia” Ltd не проверява и не носи отговорност за съществуването и достоверността на посочения от потребителя и-мейл адрес (Е-поща), за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

 

"Парола" - избран от потребителя/Професионалиста код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

 

"Е-поща" – собствен интернет пощенски адрес на потребителите и Професионалистите, който всеки един от тях предоставя за връзка при регистрацията си в сайта Vsichkiremonti.bg. За улеснение на ползвателите, същият адрес може да се ползва като уникално потребителско име.

 

"Капча" – на латиница CAPTCHA - тест за сигурност, използван в информатиката, за който се смята, че може да бъде издържан само от човек. Процесът се състои в това компютър да генерира прост въпрос, чийто отговор е очевиден за човек, но не и за друг компютър. Типичен CAPTCHA тест е показването на разкривени букви или цифри, които потребителят трябва да препише с цел предотвратяване на атаки срещу сигурността на информационната система на сайта Vsichkiremonti.bg. При съвпадане на посочения от потребителя отговор с предварително изписания капча код, потребителят получава възможност за достъп до профила си.

 

 

"Потребителско съдържание" - всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, изображения, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на личната страница и блога, които потребителят разполага на Сървър на дружество "AyVi AyDia” Ltd с оглед те да бъдат достъпни чрез сайта Vsichkiremonti.bg за всички останали потребители.

 

"Сервиз" – регистриран в сайта Vsichkiremonti.bg търговски обект на Професионалист, в който се осъществява професионална дейност в областта на ремонтните услуги, извършвана от регистрирано по законите на страната търговско предприятие или от физическо лице. "AyVi AyDia” Ltd не проверява и не носи отговорност за съществуването и достоверността на посочените от потребителя наименование и/или адрес на сервиз (или сервизен обект), за това дали се засягат права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

 

"Запитване" – попълване на определена информация по зададени в електронна форма критерии, която се въвежда от потребителите и се изпраща на конкретизирани от тях Сервизи/Професионалисти с цел комуникация помежду им.

 

"Злоумишлени действия" - действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

Общи разпоредби:

 

Последна промяна: 01 юни 2015г.

 

Настоящият документ съдържа Условията за ползване на Договора между "AyVi AyDia” Ltd и потребителите за предоставяните информационни услуги и ресурси посредством порталния уебсайт Vsichkiremonti.bg ("Условията за ползване”) и урежда отношенията между "AyVi AyDia” Ltd и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.Vsichkiremonti.bg информационни услуги и ресурси.

Интернет сайтът www.Vsichkiremonti.bg представлява онлайн платформа (информационна система), генерираща виртуален информационен ресурс, предоставян за свободно ползване от потребители. Основната цел на тази платформа е създаването на електронен каталог с Професионалисти – физически и юридически лица, занимаващи се с извършването на различни видове ремонтни дейности – авторемонти, ремонти на всякаква техника, строителни ремонти и др., и свързването им с техните потенциални клиенти.

Всеки, който осъществява достъп до и/или използва интернет сайта Vsichkiremonti.bg, наричан по – долу понякога "сайта”, по какъвто и да било начин, извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва Услугите на сайта, че е запознат с най-актуалната версия на настоящите Условия за ползване, и се задължава да ги спазва. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на сайта Vsichkiremonti.bg, включително с отварянето на Интернет страница от сайта Vsichkiremonti.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на сайта Vsichkiremonti.bg, потребителите (регистрирани и нерегистрирани физически и юридически лица, ползватели на сайта) декларират, че са запознати с настоящите Условия за ползване, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. При заплащане ползването на платени услуги, предлагани от сайта Vsichkiremonti.bg (например реклама), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване. Непълнолетните и малолетни лица могат единствено да разглеждат сайта Vsichkiremonti.bg, като се счита, че родителите или попечителите на такива лица декларират съгласие с Условията за ползване на сайта непосредствено с осъществяването на достъп до последния. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати в настоящия документ, ако не желаете да предоставяте данни и информация и да имате достъп до данни и информация, Вие не би трябвало да ползвате интернет сайта Vsichkiremonti.bg и следва незабавно да напуснете този сайт.

Запазваме правото си да променяме настоящите Условия за ползване, а Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от сайта за промени. Условията за ползване могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на сайта Vsichkiremonti.bg. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители. Текстът на настоящите Условия за ползване е достъпен за всички ползватели в Интернет на адреса ни www.Vsichkiremonti.bg. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Условия за ползване, е разположена на всяка страница от сайта Vsichkiremonti.bg.

При извършване на регистрация, чрез отбелязване с отметка в полето "Приемам Условията за ползване и Декларацията за поверителност” на дружество "AyVi AyDia” Ltd и натискане на бутон "Регистрация", потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. При попълване на формата на сайта Vsichkiremonti.bg Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

Потребителите - Професионалисти могат да регистрират и поддържат един или повече потребителски профили. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност), както и посочването на неверни данни в профила на потребителя. Забранява се поставянето на изображения или видеоклипове със спорно по отношение на авторското право съдържание, както и такива, които са с цинично или неприемливо от гледна точка на обществения морал съдържание.

Ако някоя от разпоредбите на тези разпоредби и Условия за ползване на сайта Vsichkiremonti.bg се считат за невалидни или неприложими, независимо от причината, това не влияе на валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

 

 

 

Договор за предоставяне на услуги

 

между дружество "AyVi AyDia” Ltd (собственик на сайта Vsichkiremonti.bg) и потребителите на този сайт

 

1. Предмет на договора:


1.1. Чрез своя сайт Vsichkiremonti.bg дружество "AyVi AyDia” Ltd предоставя в режим on-line на потребителите и Професионалистите, ползващи сайта, различни видове услуги ("Услугите”), като потребителите и Професионалистите (наричани по-нататък и с общото наименование "потребителите”), при потребяването на всички услуги на сайта Vsichkiremonti.bg, се задължават стриктно да спазват Условията за ползване на този сайт.

1.2. Част от Услугите на сайта Vsichkiremonti.bg се предоставят на всички потребители без да е необходима предварителна регистрация. Такива може да са, но не единствено: достъп до разнообразни информационни ресурси на сайта Vsichkiremonti.bg – каталог с подробни публични профили на регистрирани в сайта Сервизи/Професионалисти; новини; обяви за работа; полезни и/или забавни публикации; статистическа информация, генерирана чрез сайта, предлагаща данни относно ползването на сайта; информация за предстоящи събития, обучения и семинари; електронни връзки към български и чуждестранни публични сайтове или друго предоставено от дружество "AyVi AyDia” Ltd съдържание; както и Потребителско съдържание, публикувано на сайта Vsichkiremonti.bg; услугата „Търсене”, свързана с получаване на достъп до и възможност за автоматизирано търсене на данни, структурирани съгласно различни предварително определени критерии или посочени от потребителите ключови думи за местонахождение на Сервизи/Професионалисти; възможност за абониране за информационен бюлетин на Vsichkiremonti.bg, който да бъде получаван на посочен от потребителя адрес на Е-поща; преглед на оставени от потребители мнения, оценки и коментари за регистрирани на сайта Сервизи/Професионалисти; друго съдържание, разположено на сайта Vsichkiremonti.bg от дружество "AyVi AyDia” Ltd или от потребители; други услуги, предоставяни на нерегистрирани потребители чрез сайта Vsichkiremonti.bg.

1.3. Използването на част от Услугите на сайта Vsichkiremonti.bg е възможно само след предварителна регистрация и въвеждане на потребителското име и паролата. Такива са, без да се ограничават до: услугата създаване на профил на потребителя, състоящ се в предоставяне на ограничено по размер свободно дисково пространство на сървър на дружество "AyVi AyDia” Ltd, на което всеки Професионалист може да създава и редактира подробни профили с публични данни за своята сервизна и/или ремонтна дейност, включващи и кореспонденция с други потребители на сайта или с дружество "AyVi AyDia” Ltd, да получава периодична статистическа информация по определени критерии, които биха го заинтересували, да търси по определени критерии интересни запитвания от потребители и др.; респективно всеки потребител може да води кореспонденция със Сервизи/Професионалисти, регистрирани на сайта, да отправя Запитвания към един или избрана група от тях, да поставя оценки на даден Сервиз/Професионалист след ползване на предоставена от него услуга, да изказва мнения под профилите на Сервизи/Професионалисти, да ги коментира и др.; други услуги, предоставяни на регистрирани потребители чрез сайта Vsichkiremonti.bg.

Когато потребителя, желаещ да се регистрира на сайта Vsichkiremonti.bg, е Професионалист, както и когато този Професионалист регистрира обект на своята дейност (например Сервизен обект), регистрацията се потвърждава и реално се извършва след телефонно обаждане от страна на служител на дружество "AyVi AyDia” Ltd.

Непълнолетните и малолетни лица нямат право на регистрация на сайта Vsichkiremonti.bg и не могат да ползват услугите, изискващи регистрация на сайта.  

1.4. Използването на платени услуги на сайта Vsichkiremonti.bg (напр. реклама) се осъществява след заплащане от страна на потребителя, при избрана от него конкретна платена услуга от определена Интернет страница с описание на основните характеристики на платените услуги на сайта Vsichkiremonti.bg и при спазване на настоящите Условия за ползване. Потребител, избрал една или повече платени услуги от сайта Vsichkiremonti.bg, следва да предостави във Формата за фирмена информация данни, необходими за издаването на законово установените счетоводни документи (фактура, касов бон и др.). При допуснати технически грешки в предоставените от потребителя фирмени данни, "AyVi AyDia” Ltd има правото да откаже изпълнението на услугата и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови платените суми, ако има такива. Дружество "AyVi AyDia” Ltd има правото да променя цените на платените си услуги по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на конкретна платена услуга.

 

2. Права и задължения на потребителите:

 

2.1. Потребителят ползва предоставяните от дружество "AyVi AyDia” Ltd услуги, както и достъп до Интернет, посредством свое собствено оборудване.

2.2. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на тази парола.

2.3. При ползване на услугите на сайта Vsichkiremonti.bg, потребителят има право да разполага на сървър на дружество "AyVi AyDia” Ltd потребителско съдържание, включващо какъвто и да било обект на интелектуална собственост, само при положение, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху това потребителско съдържание или е получил правото да го използва и/или публикува на валидно правно основание.

2.4. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от дружество "AyVi AyDia” Ltd услуги да не зарежда, разполага на сървър на дружество "AyVi AyDia” Ltd и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали, които:

а) противоречат на българското или европейско законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б) съдържат насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота, здравето и телесната неприкосновеност на човека;

в) с порнографско или открито сексуално съдържание;

г) съдържат тела на жертви от катастрофи и/или друг вид инциденти;
д) обиждат дадена религия или съдържат религиозна агитация;

е) представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
ж) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

з) нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

и) пропагандират дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядват фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

к) накърняват доброто име на другиго и призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

л) съдържат информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;

м) съдържат информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
2.5. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от дружество "AyVi AyDia” Ltd услуги:

а) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Условия за ползване;

б) да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

в) да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up" и други подобни).

2.6. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от дружество "AyVi AyDia” Ltd услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта Интернет страница или прекрати регистрацията си на сайта Vsichkiremonti.bg. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните потребители – от момента на преустановяване ползването на услугите на сайта Vsichkiremonti.bg, договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а дружество "AyVi AyDia” Ltd има право да спре достъпа на съответния потребител до сайта Vsichkiremonti.bg и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание на прекратилия регистрацията си потребител. Дезактивирането на определени предоставяни услуги не води до прекратяване на договора.

2.7. Потребителят може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на сайта Vsichkiremonti.bg, включително Потребителско съдържание, както за лично ползване, така и с търговски цели при спазване изискванията на настоящите Условия за ползване.

2.8. Потребителят се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от дружество "AyVi AyDia” Ltd услуги чрез каквито и да било методи, да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на сайта Vsichkiremonti.bg, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

3. Права и задължения на дружество "AyVi AyDia” Ltd:

3.1. Дружество "AyVi AyDia” Ltd се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителите за нормално ползване на предлаганите в сайта Vsichkiremonti.bg услуги.

3.2. Дружество "AyVi AyDia” Ltd няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на потребителите във връзка с използване на услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. Дружество "AyVi AyDia” Ltd няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребителите посредством ползването на услугите.

3.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство дружество "AyVi AyDia” Ltd съхранява информационни материали и ресурси, разположени от потребителите на сървър на дружество "AyVi AyDia” Ltd, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на дружество "AyVi AyDia” Ltd или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

3.4. В случай на непредоставяне на изисквани при регистрацията на потребител задължителни данни, при предоставяне на неверни данни или неотразяване в срок от 30 дни на настъпили промени в данните на потребителя, дружество "AyVi AyDia” Ltd има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на своите услуги, както и поддържането на регистрацията на такъв потребител. В този случай прекратяването на предоставянето на услугите на сайта Vsichkiremonti.bg се счита за автоматично прекратяване на договора.

3.5. В случай на неизползване на Потребителския профил на един потребител в продължение на 60 дни след регистрацията или ако изтекат 120 дни от последното му използване, дружество "AyVi AyDia” Ltd има право да спре без предизвестие достъпа на съответния потребител до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. От момента на прекратяване на регистрацията договорът с потребителя се счита за автоматично прекратен.
3.6. Дружество "AyVi AyDia” Ltd има правото да поставя на всяка от страниците на сайта Vsichkiremonti.bg, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от дружество "AyVi AyDia” Ltd или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на дружество "AyVi AyDia” Ltd. Дружество "AyVi AyDia” Ltd не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, които са станали достояние на потребителите при ползването услугите на сайта Vsichkiremonti.bg.

3.7. Дружество "AyVi AyDia” Ltd има право да изпраща търговски съобщения до потребителите, както и системни съобщения, на вътрешната поща, съдържаща се в потребителските профили или на посочената като потребителско име Е-поща на всеки един потребител. С приемането на настоящите Условия за ползване потребителите се съгласяват да получават търговски съобщения от дружество "AyVi AyDia” Ltd.

3.8. Дружество "AyVi AyDia” Ltd има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените изисквания в настоящите Условия за ползване.

3.9. Дружество "AyVi AyDia” Ltd има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение или предизвестие да спира или да ограничава временно достъпа на един или на всички потребители до услугите, които предоставя, както и достъпа до Потребителско съдържание на потребител, когато, по преценка на дружество "AyVi AyDia” Ltd или съгласно получена от трети лица информация, потребител ползва услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Условия за ползване, добрите нрави или други приложими норми. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, дружество "AyVi AyDia” Ltd има правото без предварително предупреждение или предизвестие да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

3.10. Дружество "AyVi AyDia” Ltd си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез сайта Vsichkiremonti.bg, като уведоми за това потребителите със съобщение на видно място в интернет страници от сайта Vsichkiremonti.bg или в Потребителските профили.

3.11. В горните случаи дружество "AyVi AyDia” Ltd не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от потребителите или от трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, предоставяни на сайта Vsichkiremonti.bg, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.


4. Авторски права и интелектуална собственост:


4.1. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта Vsichkiremonti.bg са предмет на авторско право, като изключителното право за използването им принадлежи на "AyVi AyDia” Ltd.

4.2. С въвеждането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на сайта Vsichkiremonti.bg, всеки потребител предоставя на дружество "AyVi AyDia” Ltd неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без дружество "AyVi AyDia” Ltd да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на дружество "AyVi AyDia” Ltd, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.
4.3. Когато става дума за обекти на интелектуална собственост, съдържащи се в Потребителското съдържание на един потребител, ползващ сайта Vsichkiremonti.bg, той декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тези обекти или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Условия за ползване.
4.4. При използването на услугите на сайта Vsichkiremonti.bg, потребителите имат достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на дружество "AyVi AyDia” Ltd, на други потребители или на съответно указаните лица. Потребителите имат достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Условия за ползване и нямат право да използват, записват, съхраняват, възпроизвеждат, променят, адаптират или разпространяват публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на услугите на сайта Vsichkiremonti.bg, освен в случай, че съответното съдържание е предоставено от тях самите или те са получили изричното съгласие на съответните правоносители.

4.5. Отговорен за законността на Потребителския профил и съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на сайта Vsichkiremonti.bg, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване е единствено съответният потребител, регистрирал се и/или разположил това съдържание на сайта Vsichkiremonti.bg.

4.6. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, лого, изображения, бази данни и други ресурси, разположени на сайта Vsichkiremonti.bg, извън Потребителското съдържание, разположено от потребителите на този сайт, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на дружеството и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 

5. Поемане на отговорност от страна на дружество "AyVi AyDia” Ltd:

 

5.1. При предоставянето на услуги на сайта Vsichkiremonti.bg дружество "AyVi AyDia” Ltd полага грижи за предоставяне на възможност на потребителите за нормалното ползване на тези услуги, но няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Условия за ползване, всеки един потребител декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че дружество "AyVi AyDia” Ltd не отговоря за евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставяните услуги вреди. С приемането на настоящите Условия за ползване всеки потребител декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до сайта Vsichkiremonti.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на дружество "AyVi AyDia” Ltd грижа. Всеки потребител на сайта Vsichkiremonti.bg декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от дружество "AyVi AyDia” Ltd за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

5.2. Дружество "AyVi AyDia” Ltd не носи отговорност за целите и дейността на потребителите във връзка с използване на предоставяните услуги, както и за вида и характера на Потребителското съдържание и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в профилите и коментарите на сайта Vsichkiremonti.bg, за изпращаните и получаваните от потребителите посредсвом профилната форма за вътрешна кореспонденция електронни съобщения, или съобщения, изпратени на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от тях при регистрацията им или генериран при регистрацията им. Освен това, дружеството не отговаря за произтеклите за други потребители вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от потребител на сайта Vsichkiremonti.bg или станало достъпно чрез сайта Vsichkiremonti.bg.

5.3. Дружество "AyVi AyDia” Ltd не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на потребителите чрез публикуване на сайта Vsichkiremonti.bg на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на електронни съобщения, изпращани им посредсвом профилната форма за вътрешна кореспонденция или на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от тях при регистрацията им или генериран при регистрацията им. Тъй като действията на тези трети лица не са под контрола на дружество "AyVi AyDia” Ltd, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

5.4. Дружество "AyVi AyDia” Ltd не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на дружество "AyVi AyDia” Ltd, проблеми, дължащи се на оборудването, софтуера или хардуера на потребителите, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на дружество "AyVi AyDia” Ltd. Дружество "AyVi AyDia” Ltd не носи отговорност за вреди или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта Vsichkiremonti.bg.

5.5. Дружество "AyVi AyDia” Ltd не носи отговорност за нарушаването на чужди авторски или други права от потребители на сайта Vsichkiremonti.bg. Дружество "AyVi AyDia” Ltd може да откаже регистрацията, както и да унищожи профила на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни, или че поставя изображения или видеоклипове със спорно по отношение на авторското право съдържание, както и такива, които са с цинично или неприемливо от гледна точка на обществения морал съдържание.

5.6. Дружество "AyVi AyDia” Ltd не проверява и не носи отговорност за съществуването и достоверността на посочен от потребителя за свой пощенски и/или и-мейл адрес (Е-поща), както и за наименование на сервиз, за това дали се засягат права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост. Дружество "AyVi AyDia” Ltd не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито данни са използвани от друго лице за ползването на услугите, предоставяни от дружество "AyVi AyDia” Ltd на сайта Vsichkiremonti.bg, независимо дали е дало или не съгласие за това.

 

6. Обезщетения:


6.1. Потребител, направил материали от сайта Vsichkiremonti.bg достояние на трети лица или направил тези материали достъпни чрез ползване на предоставените от дружество "AyVi AyDia” Ltd услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване или добрите нрави, както и извършил други нарушения на задълженията си по настоящите Условия за ползване, е длъжен да обезщети дружество "AyVi AyDia” Ltd и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с компрометираните материали.

6.2. Освен посоченото в предходния текст, потребител, причинил вреди вследствие ползване от трети лица на предоставените на този потребител услуги на сайта Vsichkiremonti.bg, на които трети лица потребителят е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Условия за ползване, се задължава да обезщети дружество "AyVi AyDia” Ltd и всички потърпевши трети лица във връзка с тези нанесени вреди.

6.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на непълнолетно лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на дружество "AyVi AyDia” Ltd и на трети лица при регистрацията и ползването на услугите – предмет на настоящите Условия за ползване, както и за всякакви вреди, нанесени вследствие неизпълнение на действащото законодателство, добрите нрави, и/или настоящите Условия за ползване.

6.4. Задълженията на лицата по нанесените вреди продължават действието си и след прекратяване на договора с тях като потребители на услугите на сайта Vsichkiremonti.bg. 


 

7. Извършване на промени в Условията за ползване:


7.1. С оглед периодичното допълване и модификации на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Условията за ползване могат да бъдат променяни едностранно от дружество "AyVi AyDia” Ltd. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги, при прекратяване предоставянето на определени услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Условията за ползване, дружество "AyVi AyDia” Ltd ги довежда до знанието на потребителите чрез публикуването им на сайта Vsichkiremonti.bg. Дружество "AyVi AyDia” Ltd предоставя на потребителите едноседмичен срок да се запознаят с промените в Условията за ползване, след което те влизат в действие. Промените в Условията за ползване се прилагат и за заварените регистрирани потребители към датата на влизането им в действие. В едноседмичния срок за запознаване с променените Условия за ползване, потребителите имат право да заявят чрез изпращане на съобщение до дружество "AyVi AyDia” Ltd, че отхвърлят промените. В случай, че с изтичане на едноседмичния срок за запознаване с промените в Условията за ползване, Дружество "AyVi AyDia” Ltd не получи изявление за отхвърляне на тези промени, се счита, че потребителят е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран потребител, че не е съгласен с промените в Условията за ползване, ще води до автоматично прекратяване на Договора за ползване на услугите, предоставяни чрез сайта Vsichkiremonti.bg между този потребител и дружество "AyVi AyDia” Ltd, при което дружество "AyVi AyDia” Ltd има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от потребителя съдържание.

 

8. Прекратяване на договора:


8.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Условия за ползване, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а) преустановяване на дейността на дружество "AyVi AyDia” Ltd или прекратяване на поддържането на сайта Vsichkiremonti.bg;

б) по взаимно съгласие на страните за прекратяване;

в) други, предвидени в закона случаи.

8.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, дружество "AyVi AyDia” Ltd има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител или на всички потребители до потребителските профили, да прекрати регистрацията и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора дружество "AyVi AyDia” Ltd не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от потребители или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на потребител до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от от потребителя Потребителско съдържание от сървърите на дружество "AyVi AyDia” Ltd, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

9. Допълнителни условия:


9.1. Предвидените в договора и настоящите Условия за ползване писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронно съобщение, изпратено по електронна поща или видимо чрез натискане на виртуален бутон в сайта Vsichkiremonti.bg и други подобни методи, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. С приемане на настоящите Условия за ползване и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване.

9.2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 

Настоящите Общи условия са приети от ръководството на "AyVi AyDia” Ltd АД на 01.03.2015г. и  влизат в сила от 01.03.2015г.

 

 

Авторско право:

 

Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта Vsichkiremonti.bg са предмет на авторско право, като изключителното право за използването им принадлежи на "AyVi AyDia” Ltd.

Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, модифицират или лицензират някаква част от или цялото съдържание на сайта Vsichkiremonti.bg и да го използват за каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране продуктите на сайта Vsichkiremonti.bg.

Сайтът Vsichkiremonti.bg, също така може да съдържа материали, названия или марки, които са собственост на други фирми, организации и сдружения, и които също са защитени от Законът за авторските права и сродните им права и Законът за марките и географските означения.

Съдържанието на сайта Vsichkiremonti.bg може да се използва, копира и разпространява само при следните условия:

а) Авторското право е гарантирано и името на носителя на авторското право е упоменато;

б) Съдържанието се ползва само за информативни, непублични и нетърговски цели;

Съдържанието на сайта Vsichkiremonti.bg: текста, документите, графиките видеоматериалите и изображенията, не може да се модифицира по никакъв начин нито пък да се ползва, копира или разпространява отделно от придружаващата го информация.

Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторските права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено.

Вашият достъп до сайта Vsichkiremonti.bg, както и никоя част от съдържанието му не може да бъде тълкувано като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост, марките или фирмените знаци, описани по-горе или намиращи се в сайта Vsichkiremonti.bg без предварителното писмено разрешение на техния собственик.

http://vsichkiremonti.bg/